Tegenwoordig heeft iedereen het over 'circulariteit', maar voor de meeste bouwheren, ontwerpers en aannemers blijft het nog een vaag begrip. In elke geval staat vast dat de bouw- en ontwerpsector in beweging is, misschien meer dan ooit tevoren. Zoals iedere verandering, brengt ook circulair bouwen uitdagingen met zich mee, en biedt het ook nieuwe kansen. Voor ontwerpers brengt circulair bouwen, naast de reeds ingeburgerde energie-eisen, ook de dynamische levensloop van het gebouw en de milieu-impact van het materiaalgebruik in beeld. Het biedt een opportuniteit voor een bredere, meer integrale en doordachte benadering van het duurzaamheidsdenken.

 

Met dit Lerend Netwerk gaan Netwerk Architecten Vlaanderen en VUB Architectural Engineering in 6 sessie na welke ontwerpkeuzes onze materialenimpact werkelijk verkleinen, en hoe architecten praktische problemen reeds hebben omgezet in innovatieve oplossingen. 

 

Bekijk hier het volledige programma en schrijf je nu in! De eerste bijeenkomst vindt februari 2021 plaats. 

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Naast de 6 sessies krijg je ook de kans om individuele begeleiding te volgen van een expert in het vakgebied 'circulair bouwen'. Worstel je met bepaalde specifieke problemen of projectgebonden vraagstukken omtrent circulair ontwerpen? Dan kan je advies inwinnen tijdens deze één-op-één begeleiding met een specialist.

 

VOOR WIE?

Ben je architect en wil je je eerste stappen zetten richting circulair ontwerpen? Dan is Atelier Circulair jou op het lijf geschreven. Je komt terecht in een omgeving waar collega-architecten op een informele sfeer hun beroepskennis uitwisselen.

 

WAT IS EEN LEREND NETWERK?

De Lerende Netwerken van NAV zijn een uniek concept waarbij een vaste groep architecten elkaar gedurende 6 opeenvolgende maanden ontmoet. Dit om in een open sfeer praktische vragen omtrent circulair bouwen af te toetsen met deze van collega's.

 

Elke sessie staat een gastspreker op de speakers corner die vertrouwd is met de praktijk. Hier geen ruimte voor een ex cathedraverhaal. Wel uitwisseling van ervaringen, gedachten, vragen en informatie recht uit de praktijk.

 

Volgende sessie

Circulair en veranderingsgericht bouwen, theorie of praktijk?

25 februari 2021 - 19u

We creëren een gemeenschappelijk vocabularium en denkkader aan de hand van drie systeemveranderingen en verkennen de verwachtingen en behoeftes van de groep.

Nederlandse context en cases

18 maart 2021 - 19u

In deze sessie brengen we enkele circulaire cases uit Nederland, geven we inzicht in de ontwerpkeuzes die daar zijn gemaakt, en vergelijken we de lokale context rond circulair bouwen met die in Vlaanderen.

De rol van de architect

1 april 2021 - 19u

Circulair en veranderingsgericht bouwen zijn niet nieuw. In deze sessie gaan we na waarom aanpasbaarheid en hergebruik vandaag opnieuw aandacht krijgen van beleidsmakers en bouwheren. Door die nieuwe focus, evolueert ook de rol van de architect. We zetten in de verf hoe architecten met circulaire strategieën een meerwaarde kunnen creëren voor verschillende types van opdrachtgevers.

Hergebruikt of herbruikbaar?

6 mei 2021 - 19u

Concepten en criteria voor circulair bouwen zijn er bij de vleet, maar hoe gaan we ermee aan de slag? In deze sessie tonen we hoe holistische concepten vertaald kunnen worden in concrete ontwerpbeslissingen. Wat kan vandaag al gedaan worden, en is dat voldoende? Wat kunnen Urban Miners en ontwerpers betekenen voor elkaar om de kringloop te sluiten?

Zomaar doen, of eerst meten?

3 juni 2021 - 19u

Alles heeft zijn prijs wordt weleens gezegd. Daarom bekijken we in deze sessie de mogelijke valkuilen van circulair bouwen. We vragen ons af wanneer het verstandig is veranderingsgericht te bouwen, en gaan in debat over de zin en onzin van evaluatietools. Welke tools en beoordelingskaders bestaan er en in welke context of fase van het project zijn ze (het meest) relevant?

Technieken/Business Models/As-a-service

17 juni 2021 - 19u

In deze sessie kijken we a.d.h.v. praktische voorbeelden naar de ontwerp- en systeemkeuzes die we voor de technieken kunnen maken zodat ze het hergebruik van componenten toelaten en de transformeerbaarheid van onze ruimtes voorbij het eerste gebruik. En we kijken hoe fabrikanten van technische producten via een dienstmodel rendabel kunnen zijn met een duurzaam aanbod, dat de energietransitie versnelt en de klant zoveel mogelijk ontzorgt.