CIrculair en veranderingsgericht ontwerpen binnen het ARCHITECTENKANTOOR

 

ATELIER CIRCULAIR
 

Tegenwoordig heeft iedereen het over 'circulariteit', maar voor de meeste bouwheren, ontwerpers en aannemers blijft het nog een vaag begrip. In elke geval staat vast dat de bouw- en ontwerpsector in beweging is, misschien meer dan ooit tevoren. Zoals iedere verandering, brengt ook circulair bouwen uitdagingen met zich mee, en biedt het ook nieuwe kansen. Voor ontwerpers brengt circulair bouwen, naast de reeds ingeburgerde energie-eisen, ook de dynamische levensloop van het gebouw en de milieu-impact van het materiaalgebruik in beeld. Het biedt een opportuniteit voor een bredere, meer integrale en doordachte benadering van het duurzaamheidsdenken.

 

Met dit nieuw Lerend Netwerk brengen Netwerk Architecten Vlaanderen en VUB Architectural Engineering de koplopers in circulair bouwen samen. In 8 sessie gaan we na welke ontwerpkeuzes onze materialenimpact werkelijk verkleinen, en hoe architecten praktische problemen reeds hebben omgezet in innovatieve oplossingen. We verzamelen goede voorbeelden en initiëren nieuwe samenwerkingen.

 

VOOR WIE

Ben je architect en klinkt bovenstaande jou niet vreemd in de oren? Dan is het Atelier Circulair jou op het lijf geschreven. Je komt terecht in een omgeving waar collega-architecten op een informele sfeer hun beroepskennis uitwisselen.

 

 

Schrijf je nu in! De eerste bijeenkomst vindt oktober 2019 plaats.

Volgende sessie

Circulair en veranderingsgericht bouwen, theorie of praktijk?

10 & 17 oktober 2019

Aan de hand van pilootprojecten zetten we een gemeenschappelijk denkkader uit. We verkennen concrete ontwerpopties voor circulair bouwen, maken een stand van zaken op, en brengen de behoeften van de leden in kaart.

De geschiedenis van een actueel debat.

14 & 21 november 2019

Circulair en veranderingsgericht bouwen zijn niet nieuw. In deze sessie gaan we na waarom aanpasbaarheid en hergebruik vandaag opnieuw aandacht krijgen van beleidsmakers en bouwheren, en wat de meerwaarde is voor de gebruiker.

Hergebruikt of herbruikbaar?

12 & 19 december 2019

Concepten en criteria voor circulair bouwen zijn er bij de vleet, maar hoe gaan we ermee aan de slag? In deze sessie tonen we hoe holistische concepten vertaald kunnen worden in concrete ontwerpbeslissingen. Wat kan vandaag al gedaan worden, en is dat voldoende?

Zomaar doen, of eerst meten?

16 & 23 januari 2020

Alles heeft zijn prijs wordt weleens gezegd. Daarom bekijken we in deze sessie de mogelijke valkuilen van circulair bouwen. We vragen ons af wanneer het verstandig is veranderingsgericht te bouwen, en gaan in debat over de zin en onzin van evaluatietools.

Groen gras?

13 & 20 februari 2020

Regelgeving en stedenbouwkundige richtlijnen lijken in onze buurlanden de transitie naar een circulair gebouwenpark te versnellen. In deze sessie gaan we na of hun aanpak loont en of buitenlandse praktijken naar ons land zullen overwaaien, of hier tegen muren gaan aanbotsen.

Circulariteit en het bouwproces.

12 & 19 maart 2020

Circulair is niet het enige dat beweegt in de sector. Ook digitalisering, nieuwe partnerschappen en innovatieve aanbestedingsvormen krijgen veel aandacht. In deze sessie maken we duidelijk onder welke voorwaarden deze veranderingen elkaar kunnen versterken.

Circulariteit en de architect.

23 & 30 april 2020

In een veranderingsgericht omgeving, evolueert ook de rol van de architect. In deze sessie zetten we de sterktes van een architect in de verf, en verkennen ook nieuwe verdienmodellen waarin de meerwaarde van het ontwerp gevaloriseerd kan worden.

En nu, actie.

14 & 28 mei 2020

In de laatste sessie gaan we na welke hefbomen we zelf in handen hebben, en hoe we circulair bouwen in onze eigen praktijk binnenbrengen. Maar we kijken ook welk onderzoek en innovatie nog nodig is, en welke boodschap we hebben voor sectororganisaties en beleidsmakers.