Editie 2019 

Brussel: 10/10/2019, 14/11/2019, 12/12/2019, 16/1/2020, 13/2/2020, 12/3/2020, 23/4/2020, 14/5/2020
Gent: 17/10/2019, 21/11/2019, 19/12/2019, 23/1/2020, 20/2/2020, 19/3/2020, 30/4/2020, 28/5/2020

 

De bijeenkomsten in Brussel vinden plaats in Muntpunt & de bij de Vlaamse Bouwmeester in de Ravensteingalerij.

De bijeenkomsten in Gent vinden plaats in de Zebrastraat.

 

Programma Atelier Circulair 2019

Volgende sessie

Circulariteit en de architect.

12 & 19 maart 2020

In een veranderingsgericht omgeving, evolueert ook de rol van de architect. In deze sessie zetten we de sterktes van een architect in de verf, en verkennen ook nieuwe verdienmodellen waarin de meerwaarde van het ontwerp gevaloriseerd kan worden.

Circulariteit en het bouwproces.

23 & 30 april 2020

Circulair is niet het enige dat beweegt in de sector. Ook digitalisering, nieuwe partnerschappen en innovatieve aanbestedingsvormen krijgen veel aandacht. In deze sessie maken we duidelijk onder welke voorwaarden deze veranderingen elkaar kunnen versterken.

En nu, actie.

14 & 28 mei 2020

In de laatste sessie gaan we na welke hefbomen we zelf in handen hebben, en hoe we circulair bouwen in onze eigen praktijk binnenbrengen. Maar we kijken ook welk onderzoek en innovatie nog nodig is, en welke boodschap we hebben voor sectororganisaties en beleidsmakers.

Terugblik

Circulair en veranderingsgericht bouwen, theorie of praktijk?

10 & 17 oktober 2019

Aan de hand van pilootprojecten zetten we een gemeenschappelijk denkkader uit. We verkennen concrete ontwerpopties voor circulair bouwen, maken een stand van zaken op, en brengen de behoeften van de leden in kaart.

De geschiedenis van een actueel debat.

14 & 21 november 2019

Circulair en veranderingsgericht bouwen zijn niet nieuw. In deze sessie gaan we na waarom aanpasbaarheid en hergebruik vandaag opnieuw aandacht krijgen van beleidsmakers en bouwheren, en wat de meerwaarde is voor de gebruiker.

Hergebruikt of herbruikbaar?

12 & 19 december 2019

Concepten en criteria voor circulair bouwen zijn er bij de vleet, maar hoe gaan we ermee aan de slag? In deze sessie tonen we hoe holistische concepten vertaald kunnen worden in concrete ontwerpbeslissingen. Wat kan vandaag al gedaan worden, en is dat voldoende?

Zomaar doen, of eerst meten?

16 & 23 januari 2020

Alles heeft zijn prijs wordt weleens gezegd. Daarom bekijken we in deze sessie de mogelijke valkuilen van circulair bouwen. We vragen ons af wanneer het verstandig is veranderingsgericht te bouwen, en gaan in debat over de zin en onzin van evaluatietools.

Focus op de praktijk.

13 & 20 februari 2020

Een viertal bouwprojecten die worden voorgesteld door de deelnemers van het lerend netwerk worden voorgesteld, waarna er wordt gedebatteerd over de verschillende ontwerpalternatieven. Goede praktijken en leerrijke ervaringen worden hierbij ook gedeeld. VUB Architectural Engineering begeleidt en reikt de 16 ontwerpkwaliteiten aan als houvast.