Lerend netwerk 

De Lerende Netwerken van NAV zijn een uniek concept waarbij vaste groepen architecten gedurende 8 opeenvolgende maanden elkaar ontmoeten. Dit om in een open sfeer ondernemersvraagstukken af te toetsen met deze van collega's.

 

METHODIEK

Ieder atelier staat een gastspreker op de speakers corner die vertrouwd is met de praktijk. Hier geen ruimte voor een ex cathedraverhaal. Wel uitwisseling van ervaringen, gedachten, vragen en informatie recht uit de praktijk.

 

INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN

Alle thema’s die op het programma staan zijn gerelateerd aan vraagstukken over circulair en veranderingsgericht ontwerpen. Hierbij worden de thema's  telkens uitgediept vanuit een puur praktische invalshoek. Gedurende het jaar worden antwoorden en ervaringen uitgewisseld omtrent een breed gamma aan thema’s. 

 

Voor ontwerpers brengt circulair bouwen, naast de reeds ingeburgerde energie-eisen, ook de dynamische levensloop van het gebouw en de milieu-impact van het materiaalgebruik in beeld. Het biedt een opportuniteit voor een bredere, meer integrale en doordachte benadering van het duurzaamheidsdenken. Tegelijk zet ze de praktijk voor enkele uitdagingen. Heel wat architecten zijn dan ook op zoek naar praktische informatie en goede voorbeelden. Samen met koplopers in het Vlaamse architectuurlandschap hebben de onderzoekers van VUB Architectural Engineering al veelbelovende stappen gezet. Daarom brengen NAV en VUB, met de steun van Vlaanderen Circulair, de koplopers en meest leergierige ontwerpers van Vlaanderen en Brussel samen dit nieuw Lerend Netwerk.  In 8 sessies gaan we na welke ontwerpkeuzes de impact van materialen werkelijk verkleinen, en hoe collega’s praktische problemen hebben omgezet in innovatieve oplossingen.